Kinder+Sport to program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jaki firma Ferrero prowadzi obecnie w 30 krajach na świecie!

U podstaw programu leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom i młodzieży dostęp do aktywności fizycznej, inspirujemy je do dołączenia do kultury ruchu, a tym samym wierzymy, że w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi.

Hasło programu – Joy of Moving – odkrywa nam jego formułę, która oparta jest na szczerej i naturalnej radości płynącej z ruchu!

W Polsce od 2007 roku program Kinder+Sport inspiruje najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również zapewnia im możliwość bezpłatnego uczestnictwa w licznych wydarzeniach sportowych organizowanych w ramach projektu.

AKTYWIZUJEMY

ponad

w wieku 6 do 14 lat

SPRÓBUJ Z NAMI

siatkówki, pływania,
żeglarstwa

WSPÓŁPRACUJEMY

ze związkami
oraz stowarzyszeniami
sportowymi

patronat honorowy nad naszymi wydarzeniami sportowymi objęło